Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon työskentelykirja - Etiikka

Median ja viestinnän etiikkaOpintoverkko


Etusivu

Etiikka ja moraali

Arvot, normit ja ihanteet

Kristillinen ihmiskäsitys ja usko

Kristittyjen yhteinen etiikka

Maailmanuskontojen etiikka

Elämän tarkoitus

Maailmankuva ja maailmankatsomus

Toisen asemaan asettuminen

Ihmissuhteiden etiikka

Hyvä yhteiskunta

Median ja viestinnän etiikka

Urheilun eettisiä kysymyksiä

Sota ja väkivalta

Elämän säätely

Luonto ja eläinten oikeudet

Eläin ja etiikka

Ihmisoikeudet

Tieteiden etiikka

Luonto ja etiikka

Globaali etiikka

Työ ja sen tekeminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Internet ja matkapuhelimet ovat muuttaneet sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden yhteiskuntaa ja yksilöiden elämää suuresti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy uuden median käyttöön yksilöiden välisissä suhteissa, niiden yhteiskunnallisissa kysymyksissä (esimerkiksi kysymykset yhteiskunnan palvelujen siirtäminen vain verkkoon ja alueellinen tasa-arvo). Oletko miettinyt oikean ja väärän kysymyksiä käyttäessäsi jotain uusmedian palvelua (Facebook, YouTube jne)? Tutustu hakukoneiden avulla viestinnän median kysymyksiin ja ongelmiin esimerkiksi eri maiden levottomuuksien käsittelyssä mediassa, tai mitä puhutaan Italian median ja viestinnän eettisistä kysymyksistä (julkisen vallan edustaja omistaa viestintävälineitä). Muistele esimerkkejä historian tunneilta siitä, miten mediaa ja viestintää on käytetty politiikan osana. Millaista olisi hyvä median etiikan periaatteet?
Reilun kaupan kotisivut
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Etiikka.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003