Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon työskentelykirja - Etiikka

Maailmankuva ja maailmankatsomusOpintoverkko


Etusivu

Etiikka ja moraali

Arvot, normit ja ihanteet

Kristillinen ihmiskäsitys ja usko

Kristittyjen yhteinen etiikka

Maailmanuskontojen etiikka

Elämän tarkoitus

Maailmankuva ja maailmankatsomus

Toisen asemaan asettuminen

Ihmissuhteiden etiikka

Hyvä yhteiskunta

Median ja viestinnän etiikka

Urheilun eettisiä kysymyksiä

Sota ja väkivalta

Elämän säätely

Luonto ja eläinten oikeudet

Eläin ja etiikka

Ihmisoikeudet

Tieteiden etiikka

Luonto ja etiikka

Globaali etiikka

Työ ja sen tekeminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Maailmankuva ja maailmankatsomus - powerpoint


Mitä asioita maailmankuva käsittelee? Entä maailmankatsomus? Käsitteleekö jompi kumpi vain uskontoihin liittyviä kysymyksiä? Kuvassa ydinvoimala ja uusiutuvaa energialähdettä puuta. Miten kysymyksiin energialähteiden hyvyydestä, huonoudesta, oikeellisuudesta tai paheellisuudesta, voi suhtautua eri maailmankuvan tai eri maailmankatsomuksen mukaan.


Tehtäviä

1) Millaisia elämänkysymyksiä ihmiset pohtivat elämänsä aikana? Mihin kysymyksiin uskonnot antavat vastauksia? Millaisia nämä vastaukset ovat?

2) Lue jonkun henkilön haastattelu lehdestä. Koita tunnistaa haastattelussa ilmeneviä maailmankatsomukseen ja maailmankuvaan liittyviä kohtia.

3) Kirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi "maailmankatsomus"

Millaisia vastauksia saat? Katso etenkin jonkun henkilön tai järjestön ilmaisemaa maailmankatsomusta. Mikä/mitkä asiat vaikuttavat olevan heille tärkeitä?
Löydätkö sellaisia linkkejä, joiden näkemys maailmankatsomuksesta on samantyyppinen oman maailmankatsomuksesi kanssa?

ALLA LINKKEJÄ LIITTYEN ERILAISIIN MAAILMANKATSOMUKSIIN

Wikipedian sivu nationalimi

Wikpedian sivu humanismi

Kommunistinen ideologia

RaamattuNet-sivusto, Timo Muola

Anarkismi.net sivusto

Anarkismi.net tarjoaa erilaisille anarkistisille järjestöille ja projekteille kotisivutilaa
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Etiikka.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003