Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon työskentelykirja - Etiikka

Ihmissuhteiden etiikkaOpintoverkko


Etusivu

Etiikka ja moraali

Arvot, normit ja ihanteet

Kristillinen ihmiskäsitys ja usko

Kristittyjen yhteinen etiikka

Maailmanuskontojen etiikka

Elämän tarkoitus

Maailmankuva ja maailmankatsomus

Toisen asemaan asettuminen

Ihmissuhteiden etiikka

Hyvä yhteiskunta

Median ja viestinnän etiikka

Urheilun eettisiä kysymyksiä

Sota ja väkivalta

Elämän säätely

Luonto ja eläinten oikeudet

Eläin ja etiikka

Ihmisoikeudet

Tieteiden etiikka

Luonto ja etiikka

Globaali etiikka

Työ ja sen tekeminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Ihmissuhteiden etiikka - powerpoint


Millaisia periaatteita tulee kuulua perheessä miehen ja vaimon ja aikuisten ja lasten välisiin suhteisiin? Kuvassa moniavioinen perhe, miehellä on kaksi vaimoa ja yhdeksän lasta. Muuttuuko perheen väliset suhteet jos perheessä on usempia vaimoja ja lapset ovat keskenään sisarpuolia. Onko tilanne vastaava kuin suomalaisissa uusperheissä? Mikäli Suomeen muuttaa perhe, jonka kotimaassa moniavioisuus on yleistä, tuleeko tällaisen perheen saada olla moniavioinen myös Suomessa. Jos tällainen sallittaisiin, tulisiko kenen tahansa halukkaan olla moniavioinen. Onko mielestäsi eettisiä ja moraalisia perusteita kieltää moniavioisuus? Millaisia nämä perusteet olisivat?Se oikea

Evl.fi (kirkon) sivuston parisuhde osio
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Etiikka.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003