Uskonnon työskentelykirja - Etiikka - Hyvä yhteiskunta


Hyvä yhteiskunta - powerpoint


Äänestys on eräs oikeus yhteiskunnassa. Millaisia oikeuksia yhteiskunnan tulee tarjota kansalaisilleen? Millaisia velvollisuuksia yksilöllä on yhteiskuntaa kohtaan? Tutustu vuoden 2011 käytyihin levottomuuksiin Egyptissä, Tunisiassa ja Libyassa. Missä määrin mediassa arvioidaan levottomuuksien syynä olleen yhteiskunnan rajoitukset kansalaisten oikeuksiin.Kohti yhteistä hyvää

Luterilaisen kirkon piispojen kannanotto hyvän yhteiskunnan puolesta. PDF-tiedosto


© Etiikka.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com